معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

بیست و هفتمین جلسه کارگروه علمی گروه غیر پزشکی هیات اجرایی جذب تشکیل شد

۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۵ کد : ۱۳۳۵ آرشیو ۹۹
تعداد بازدید:۲۰۹

بیست و هفتمین جلسه کارگروه علمی گروه غیر پزشکی هیات اجرایی جذب تشکیل شد

 

کار گروه علمی گروه غیر پزشکی هیات اجرایی جذب جهاد دانشگاهی در جلسه بیست و چهارم تیر ماه ۹۹ خود صلاحیت علمی چهار نفر از متقاضیان جذب در رسته هیات علمی پیمانی و دو نفر برای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی را بررسی نمود.

دکتر شفیعی افزود: در این جلسه صلاحیت علمی سه نفر از متقاضیان برای ورود به رسته هیات علمی پژوهشی و یک نفر در رسته هیات علمی آموزشی در حوزه آموزش عالی این نهاد مورد ارزیابی قرار گرفت.

رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب در ادامه تصریح کرد: پرونده‌های بررسی شده در این جلسه از واحدهای سازمانی دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشگاه رویان، سازمان جهاد تهران، واحد مازندران، پژوهشکده علوم پایه کاربردی و پژوهشکده فرآوری مواد معدنی بودند.

دبیر کار گروه افزود: پرونده‌های تایید شده جهت احراز صلاحیت عمومی وارد مرحله استعلام عمومی از مراجع مربوطه از طریق سامانه نور رضوی وزارت علوم خواهند شد.


نظر شما :