جلسه کارگروه علمی گروه غیر پزشکی هیات اجرایی جذب

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۳ کد : ۲۱۰۱ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۱۵۳

سی امین جلسه کارگروه علمی گروه غیر پزشکی هیات اجرایی جذب تشکیل شد

کارگروه علمی گروه غیر پزشکی هیات اجرایی جذب جهاد دانشگاهی در جلسه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خود صلاحیت علمی متقاضیان جذب در رسته هیات علمی پیمانی و تبدیل وضعیت استخدامی را بررسی نمود.

دکتر علیرضا شفیعی افزود: در این جلسه صلاحیت علمی دو نفر برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، دو نفر از متقاضیان برای ورود به رسته هیات علمی پژوهشی این نهاد مورد ارزیابی قرار گرفت.

رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب در ادامه تصریح کرد: پرونده های بررسی شده در این جلسه از واحد های سازمانی کردستان، پژوهشگاه رویان، و پژوهشکده فراوری مواد معدنی بودند.

دبیرکارگروه افزود: پرونده های تایید شده جهت احراز صلاحیت عمومی وارد مرحله استعلام عمومی از مراجع مربوطه از طریق سامانه نور رضوی وزارت علوم خواهند شد.


نظر شما :