یازدهمین جلسه کارگروه علمی گروه پزشکی هیات اجرایی جذب

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۲ کد : ۲۱۰۵ آرشیو ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۱۶۷

کارگروه علمی گروه پزشکی هیات اجرایی جذب جهاد دانشگاهی در جلسه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صلاحیت علمی یکی از متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی از پژوهشگاه رویان را بررسی نمود.

دکترعلیرضا شفیعی افزود: در این جلسه پرونده‌ی ایشان از نظر آموزشی، پژوهشی و اجرایی توسط اعضای کارگروه مورد ارزیابی قرار گرفت و حد نصاب هشتاد درصد دانشیاری را جهت تبدیل وضعیت استخدامی کسب کردند.

رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب در ادامه تصریح کرد: پرونده‌ی تایید شده جهت احراز صلاحیت عمومی وارد مرحله استعلام عمومی از مراجع مربوطه خواهد شد.


نظر شما :