تاپ خبر

اعلام همکاری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی جدید

معاون آموزشی جهاددانشگاهی اردبیل با بیان این‌که در شرایط حال حاضر جامعه که پیشگیری از شیوع کرونا اولویت دارد می‌توان از ظرفیت آموزش‌های مجازی برای مهارت‌افزایی استفاده کرد، خبر داد: این نهاد در راستای توانمندسازی و مهارت‌افزایی آماده همکاری با نهادها، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی می‌باشد.

ادامه مطلب