مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت مالی و حسابداری

"رشته حسابداری" یکی از رشته های پرطرفدار است که بازارکار بسیار خوبی دارد. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتباردهندگان، مدیران شرکت‌ها و نهادهای دولتی نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.

حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان در حوزه های اقتصادی بوجود آمده است، به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف‌ها و روش‌های حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی، نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری مدیریت مالی و حسابداری می‌توان به دست آورد.

فرصت‌های شغلی برای دانش آموختگان حسابداری بسیار گسترده است و کلیه مقاطع تحصیلی را در بر می‌گیرد. با وجود اینکه در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته های مدیریت مالی و حسابداری و… تحصیل می‌کنند، اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته از سایر رشته‌ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین بنگاه های اقتصادی برای برنامه ریزی مالی و امور حسابداری خود به دانش آموختگان فوق نیاز دارند. بنابراین دانش آموختگان در حوزه های مالی و حسابداری می توانند با گذراندن دوره های کاربردی و عملی حسابداری و همچنین در شرایطی که بسیاری از نرم افزارهای مالی موجب توسعه حسابداری با کاربرد کامپیوتر شده است، با آشنایی با نرم افزارهای مرتبط وارد بازارکار در این حوزه شوند.

معرفی دوره ها:

» "مفاهیم مالی" حسابداری

» نرم افزار های حسابداری همکاران سیستم


» اظهارنامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده