مفاهیم مالی حسابداری

‌‌‌‌‌‌‌

این دوره برای ورود به آموزش دوره همکاران سیستم و سایر دوره های مهارتی حسابداری برای رشته های علاقمند غیر رشته حسابداری ضروری است. فارغ التحصیلان رشته های مختلف مدیریت و حسابداری و همه کارآفرینان و علاقمندان به کسب و کار نیازمند این دوره هستند.

آنچه در دوره مفاهیم مالی فرا خواهید گرفت:

 • کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری
 • تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
 • جمع آوری اطلاعات مالی
 • مدارک اساسی حسابداری
 • بسط معادله حسابداری
 • تکمیل چرخه حسابداری در موسسات خدماتی
 • عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی
 • تکمیل چرخه حسابداری در موسسات بازرگانی
 • حسابداری در موسسات بازرگانی (سیستم دائمی)
 • حسابداری وجوه نقد
 • حسابداری اسناد تجاری
 • حسابداری سفارشات و اعتبارات اسنادی
 • حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود
 • تحریر دفاتر قانونی و کنترل های داخلی حسابداری
 • آیین نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک
 • نحوه تحریر دفاتر روزنامه و کل
 • کنترل‌های داخلی حسابداری‌‌‌‌‌‌