نرم افزار تهیه صورت های مالی حسابداری همکاران سیستم

مجموعه صورت‌های مالی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، حاکی از وقوع هزاران مبادله و رویداد یا گزارش ریالی است. سوابق و جزئیات این مبادلات و رویدادها در دفاتر روزنامه، کل و معین به تفصیل ثبت شده و سپس طبقه‌بندی و تلخیص می‌شوند. این مبادلات و رویدادها در قالب صورت‌های مالی تهیه و ارائه می‌شود. در حال حاضر برای تحقق اهداف گزارشگری مالی، صورت‌های مالی اساسی تهیه می‌شود.

آنچه در دوره تهیه‌ی صورت‌های مالی فرا خواهید گرفت:

  • نحوه تهیه صورت سود و زیان جامع
  • نحوه تهیه صورت‌های مالی و انطباق آن با استانداردهای حسابداری ایران
  • بستن حساب‌های دائم، موقت و تهیه تراز آزمایشی
  • صدور اسناد تعدیلی و طبقه بندی حساب‌ها
  • تهیه ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیح


پیش نیاز: مفاهیم مالی حسابداری

مدرک دوره: به فراگیران در این دوره‌ها، دو مدرک معتبر و جداگانه جهاد دانشگاهی و مؤسسه همکاران سیستم اعطا می‌شود.

توجه: فراگیرانی که نرم افزارهای آموزشی سه گانه همکاران سیستم را به صورت کامل و یکجا ثبت نام نمایند از تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برخوردار می‌شوند.