نرم افزار دریافت و پرداخت حسابداری همکاران سیستم

با استفاده از نرم‌افزار دریافت و پرداخت شما قادرخواهید بود از وضعیت نقدینگی سازمان خود در لحظه مطلع باشید و اطلاعات کافی و به‌موقع جهت پیش‌بینی از وضعیت نقدینگی در آینده و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی را در دسترس داشته باشید. همچنین با استفاده از کنترل‌های دقیق روی نگهداری و گردش منابع نقدی سازمان خود ریسک از دست رفتن این دارایی‌ها را به حداقل برسانید.

آنچه در دوره دریافت و پرداخت فرا خواهید گرفت:

  • فرایندهای اصلی حسابداری دریافت و پرداخت
  • صدور سند حسابداری
  • عملیات تنخواه داری
  • مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتنی
  • صورت مغایرت بانکی
  • حسابداری ضمانت نامه ها و تضامین
  • جریان وجوه نقد
  • گزارشات

 

پیش نیاز: مفاهیم مالی حسابداری

مدرک دوره: به فراگیران در این دوره ها، دو مدرک معتبر و جداگانه جهاد دانشگاهی و موسسه همکاران سیستم اعطاء می شود.

توجه: فراگیرانی که نرم افزارهای آموزشی سه گانه همکاران سیستم را به صورت کامل و یکجا ثبت نام نمایند از تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برخوردار میشوند.