اظهارنامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

هر سال با تغییر قوانین و همچنین تصویب بودجه شرایط پرداخت مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی در حال تحول می‌باشد. از آنجا که آشنایی با قوانین مالیاتی و مصوبات جدید آن می‌تواند از ضرر و زیان جلوگیری نماید. فراگیری اصول و مفاهیم مورد نیاز دارای اهمیت می‌باشد. مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت بازارکار جهاددانشگاهی به منظور یاری مدیران و به ویزه مدیران مالی شرکت‌ها هر سال در مقاطع مختلف کارگاه آموزشی "اظهارنامه مالیاتی" و "مالیات بر ارزش افزوده" را برگزار می‌نماید.

آنچه در دوره اظهارنامه مالیاتی فرا خواهید گرفت:

نحوه نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار
نحوه درج اطلاعات و تطابق با صورت‌های مالی و نکات مهم ورود اطلاعات
نحوه ارسال و پشتیبانی اطلاعات ارسال شده
خطاها و اشتباهات رایج در ثبت اظهارنامه مالیاتی
آموزش قوانین مرتبط با اظهارنامه مالیاتی


همچنین در دوره مالیات بر ارزش افزوده موارد ذیل آموزش داده می‌شود:

  • آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
  • نتایج و ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده
  • نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
  • تکالیف فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی
  • سوالات متداول در رابطه با نظام مالیات بر ارزش افزوده