علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علوم تربیتی و روانشناسی بیشتر به دوره های مهد کودک شامل (مربی، مسئول فنی، موسس) مربوط می شود. این دوره ها بازارکار خوبی دارند و فراگیران این دوره ها و متقاضیان تاسیس و فعالیت در مهدهای کودک می توانند با گذراندن این دوره ها مدرک مشترک و معتبر جهاد دانشگاهی و بهزیستی را دریافت نمایند.

فرصت های شغلی و بازارکار

در سال های اخیر به دلیل گسترش تعداد مادران شاغل، میزان استقبال از مهد کودک ها بسیار زیاد شده است. در نتیجه میزان تقاضای استخدامی در این شغل رو به افزایش است.

در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار مهد کودک در سراسر کشور فعالیت دارد. مربی مهد کودک می تواند در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی دولتی و خصوصی مشغول به کار شود. فراگیران این دوره ها می توانند هم پاره وقت و هم تمام وقت کار کنند. آنها با داشتن تجربه و سرمایه کافی، می توانند مجوزهای لازم را گرفته و یک مهد کودک تاسیس کرده و به طور مستقل فعالیت کنند.

 

معرفی دوره ها:

» تربیت مربی مهد کودک

» تربیت کمک مربی مهد کودک

» مسئولین فنی مهد کودک

» موسسین مهد کودک

» پرورش خلاقیت کودکان

» کارگاه رویکرد آموزش محور "های اسکوپ"

» کارگاه اهمیت قصه گویی برای کودکان

» کارگاه بازی و اسباب بازی

» کارگاه فلسفه برای کودکان P4C