تربیت مربی مهد کودک

سرفصل های دوره آموزشی تربیت مربی مهد کودک:

  • روانشناسی رشد
  • آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی
  • شیوه های قصه گویی برای کودکان
  • بازی و اسباب بازی
  • آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان
  • بیماری های شایع
  • آشنایی با کمک های اولیه

 

همراه با ۳۰ ساعت کارورزی در مهد کودک

............... ۱۲۰ ساعت........................... پنجشنبه ساعت ۱۸:۰۰ - ۰۸:۰۰‌‌‌‌‌‌‌............................. ---........................................ جهاددانشگاهی

...................................................... روزهای زوج ساعت ۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰................................................................. با تاییدیه سازمان بهزیستی