تربیت کمک مربی مهد کودک

سرفصل های دوره آموزشی تربیت کمک مربی مهد کودک

  • فنون نگهداری و مراقبت از کودک
  • بیماری های شایع کودکان
  • آشنایی با کمک های اولیه
     

............... ۴۰ ساعت........................................ پنجشنبه............................................ ---....................................... جهاددانشگاهی

............................................................. ساعت ۱۸:۰۰ - ۰۸:۰۰......................................................................... با تاییدیه سازمان بهزیستی