مسئول فنی مهد کودک

شغل "مسئول فنی" در حوزه آموزش های گروه علوم تربیتی بسیار مهم است. برای شغل مسئولان فنی مهدهای کودک، مدرک تحصیلی باید حدقل کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‌ها زیر باشد:

رشته های پیش دبستانی، روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی، کودکیاری، علوم اجتماعی با گرایشهای مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم قرآنی الهیات و مدرک حوزوی.

 

سرفصل های دوره آموزشی مسئولین فنی مهد کودک

  • روانشناسی رشد
  • آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی
  • آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان
  • مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک
  • مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک
  • آشنایی با اهداف و اصول رشد و تکامل کودکان زیر هفت سال
  • آشنایی با کمک های اولیه


همراه با ۳۰ ساعت کارورزی در مهد کودک

............... ۱۱۶ ساعت........................... پنجشنبه ساعت ۱۸:۰۰ - ۰۸:۰۰‌‌‌‌‌‌‌............................. ---........................................ جهاددانشگاهی

...................................................... روزهای زوج ساعت ۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰................................................................. با تاییدیه سازمان بهزیستی