موسس مهد کودک

سرفصل های دوره آموزشی موسس مهد کودک

 

  • مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک
  • روش های ارتباط و آموزش خانواده
  • حقوق کودک

............... ۳۴ ساعت........................................ پنجشنبه...................................‌‌‌‌‌‌‌........ ---........................................ جهاددانشگاهی

.............................................................. ساعت ۱۸:۰۰ - ۰۸:۰۰........................................................................ با تاییدیه سازمان بهزیستی