مهارت های هفتگانه ICDL

‌‌‌‌‌‌‌

دوره آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL یک دوره مقدماتی و در عین حال کامل و جامع برای آموزش اصول و مبانی کار با کامپیوتر است. داشتن گواهینامه مهارت های هفتگانه (ICDL) برای استخدام کارمندان بخش های دولتی و خصوصی ضروری است.
(ICDL) فرم مخفف شده عبارت International Computer Drivers Licence و به معنای گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر می باشد. دوره های آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL در سرتاسر جهان به آموزش مباحث و مفاهیم یکسان می پردازد و در نهایت به فراگیران این دوره مدرک ICDLاعطاء می شود. فراگیران با شرکت در دوره آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL علاوه بر آشنایی با اصول و مبانی کامپیوتر مهارت های مورد نیاز برای استفاده از چهار نرم افزار بسیار پر کاربرد ACCESS، EXCEL، WORDPOWERPOINTو را نیز که در زمره کاربردی ترین نرم افزارهای پکیج آفیس هستند را فرا می گیرند.

 

مهارت های هفتگانه ICDL شامل مهارت های زیر است.


۱- مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (IT)
2- استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها (WINDOWS)
3- اطلاعات و ارتباطات (INTERNET)
4- واژه پردازها (WORD)
5- صفحه گسترده‌ها (EXCEL)
6- ارائه مطالب (POWERPOINT)
7- بانک‌های اطلاعاتی (ACCESS)

 

............... ۱۰۰ ساعت..................................... روزهای زوج................................. سرکار خانم شفیعی............................ جهاددانشگاهی

............................................................. ساعت ۱۸:۰۰ - ۱۵:۰۰