شبکه های کامپیوتری

‌‌‌‌‌‌‌

به مجموعه دو یا چند کامپیوتر که به هم متصل میشوند تا بتوانند از منابع نرم افزاری و سخت افزاری مشترک استفاده کنند، شبکه گفته میشود. هدف اصلی و مهم ترین مزیت شبکه های کامپیوتری اشتراک گذاری اطلاعات، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری است.
شبکه های کامپیوتری در ابتدا محدودیت های زیادی داشتند و هر کسی هم به این امکانات محدود دسترسی نداشت اما به مرور زمان و با پیشرفت علوم الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری هم پیشرفت های زیادی داشتند و خیلی از این محدودیت ها از بین رفته اند. به لطف علم شبکه امروزه مردم دنیا فقط با یک گوشی موبایل با تمام انسان های کره زمین ارتباط دارند. علم شبکه هر روز یک راه حل جدید را به دنیای انسان ها معرفی میکند و هر روز زندگی ما مدرن و مدرن تر میشود.
به همین دلیل مرکز آموزش های تخصصی جهاددانشگاهی بازارکار اقدام به برگزاری دوره های شبکه در سر فصل های زیر می نماید:


Network+
Cisco CCNA, CCNP
Mikrotik
Elastix voIP

 

............... ۱۰۲ ساعت..................................... روزهای زوج................................ جناب آقای عرب گل............................ جهاددانشگاهی

............................................................. ساعت ۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰