ویراستاری

‌‌‌‌‌‌‌

دوره ویراستاری یک دوره کاربردی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی و همچنین سایر فارغ التحصیلانی است که به دنبال کار و فعالیت در حوزه نشر و موسسه های انتشاراتی و یا بنگاه ها و موسسات رسانه ای و مطبوعاتی هستند. در واقع هدف از برگزاری این دوره، آموزش نیروهایی است که آمادگی اشتغال به ویراستاری و همکاری با مؤسسات نشر اعم کتاب، مجله یا روزنامه و یا خبرگزاری ها و رسانه های مجازی را دارند.
این دوره ها که در سال های اخیر جزو مشاغل خانگی و کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز محسوب می شود طرفداران خاص خود را دارد و مرکز جهاد دانشگاهی بازارکار این دوره را با حضور اساتید مجرب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می نماید.


» ویرایش فنی


- اصول نظری ویرایش فنی
- ساخت روی جلد، پشت جلد، عطف و صفحات اول کتاب
- شناخت علایم سجاوندی و نشانه گذاری در متن
- درست نویسی کلمات
- پاراگراف بندی عبارات
- رعایت فاصله ها (فاصله زائد، فاصله مجازی)
- شیوه تهیه صفحه منابع
- شیوه نمونه خوانی متن (متن اصلی و متن بعد از اعمال اصلاحات)

 

» ویرایش زبانی و محتوایی

- اصول نظری ویرایش محتوایی
- تفاوت تألیف، ترجمه و تصحیح
- تفاوت ویرایش کتاب، مقاله
- تفاوت ویرایش مقالات علمی پژوهشی و مقالات ترویجی
- کاربرد درست اسم، فعل و حرف اضافه در متن
- واژه شناسی و واژه گزینی صحیح در تألیف و ترجمه
- آشنایی با شیوه ویرایش متن روی رایانه
- آشنایی با شیوه صفحه بندی متن و عنوان گذاری اصلی و فرعی در متن با رعایت اصول ویرایش فنی
- شیوه تهیه پانوشت و پی نوشت، صفحه یادداشت ها و صفحه منابع