دفتریاری و متصدی دفاتر اسنادرسمی

‌‌‌‌‌‌‌

دفتریاری یکی از شغل های پرطرفدار در دفاتر اسناد رسمی است. معاون دفترخانه یکی از سمت‌های شغلی در دفاتر اسناد رسمی در کشور ایران می‌باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر برابر مقررات منصوب می‌شود و در غیاب رئیس دفترخانه مسئولیت ها بر عهده اوست. فارغ التحصیلان جویای کار بویژه در رشته های حقوق می توانند با آموزش های کابردی دفتریاری وارد این شغل شوند.

 

سرفصل های دفتریاری:

 • مباحث کلی، نحوه کار و تعاریف قانونی
 • آشنایی با اسناد و متون اسناد و گواهی قانونی
 • آموزش بخشنامه های ثبتی و مقررات مربوطه
 • تحقیق در مورد مواد قانونی مرتبط با اسنادرسمی در قوانین مدنی و ثبتی
 • آشنایی با مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی
 • طریقه احراز هویت و احراز مالکیت و احراز اهلیت قانونی اصحاب معاملات
 • آموزش عملی تنظیم سند با توجه به ماهیت اسناد


همراه با ۱۰ ساعت کارورزی در دفترخانه اسنادرسمی

 

سرفصل های متصدی:

 • مباحث کلی، نحوه کار و تعاریف قانونی
 • آشنایی با اسناد و متون اسناد و گواهی امضاء
 • آموزش بخشنامه های ثبتی و مقررات مربوطه
 • تحقیق در مورد مواد قانونی مرتبط با اسناد رسمی در قوانین مدنی و ثبتی
 • آشنایی با مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی
 • طریقه احراز هویت و احراز مالکیت و احراز اهلیت قانونی اصحاب معاملات

............... ۵۰ ساعت......................................... پنجشنبه............................. جناب آقای علی محمدی.......................... جهاددانشگاهی

............................................................. ساعت ۱۸:۰۰ - ۱۵:۰۰