تعمیرات ساعت

‌‌‌‌‌‌‌

آموزش تعمیر ساعت یکی از رشته های فنی و هنری می باشد که طرفداران خاص خود را دارد. در سال های اخیر علاقمندان زیادی برای ورود به این مشاغل فنی و حرفه ای وجود دارد و مرکز آموزش های تخصصی بازارکار نیز در راستای مهارت آموزی و اشتغال به برگزاری این آموزش ها اقدام نموده است.

 

سرفصل ها:

  • شناخت ابزار اولیه تعمیرات
  • شناسایی کالیبرهای متداول ژاپنی، سوئیسی و...
  • باز کردن محفظه ساعت و پیاده کردن جزئیات
  • تشخیص قسمت های مستهلک و آسیب دیده
  • تعمیر و جایگزین کردن قطعات متحرک معیوب
  • چک کردن عملکرد قطعات متحرک بر اساس ضوایط کنترل کیفیت
  • برند و...

............... ۵۰ ساعت................................ چهارشنبه و پنجشنبه............................ جناب آقای کلانتری........................... جهاددانشگاهی

............................................................. ساعت ۱۸:۰۰ - ۱۵:۰۰