رئیس دفتر (منشی گری)

‌‌‌‌‌‌‌

مسئول دفتر به شخصی گفته می‌شود که توسط شخص یا سازمانی استخدام می گردد که توانایی انجام وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه مسئول، تنظیم جلسه ها، نامه نگاری، تنظیم انواع گزارش‌ها از فعالیت‌های مختلف، کار با کامپیوتر و اینترنت و تایپ متون فارسی و انگلیسی را داشته باشد.
مرکز آموزشه های تخصصی جهاد دانشگاهی بازارکار در صدد برگزاری دوره ای تحت عنوان مسئولین دفاتر برآمده است. این دوره در جهت ارتقاء دانش و تسهیل در انجام امور جاری و بهبود کار و کارایی بهتر در امور محوله مسئولین محترم دفاتر برگزار می گردد. علاقمندان این شغل در صورت کارآمد بودن با توجه به کثرت ادارات دولتی و خصوصی می توانند در بازارکار موفق شوند.

سرفصل ها

 • تعریف اداره و وظایف آن
 • موقعیت منشی در سازمان
 • صفات لازم برای منشی
 • وظایف منشی
 • برقراری ارتباط اداری
 • آیین و نگارش و مکاتبات اداری
 • بایگانی و مدیریت اسناد
 • اصول منشیگری
 • اصول و آداب تشریفات
 • تکریم ارباب رجوع و اصول مشتری مداری
 • تنخواه گردان
 • پوشش و آراستگی اداری
 • ساختارهای ارتباط مجازی
 • آموزش تایپ و نرم افزارهای لازم

............... ۱۸ ساعت......................................... چهارشنبه........................................... ---....................................... جهاددانشگاهی

............................................................... ساعت ۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰