فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

هنرمند زیبایی ها، شگفتی ها، عجائب و ظرایف این عالم را به ما نشان می دهد. گویی دست قدرت خدا در جان آنان، دقت بینی و ظرافتی قرار داده که از زاویه دیگری به این عالم می نگرند و آنچه را که ما نمی بینیم و نمی شنویم، به ما می شناسانند…
هنر در لغت به معنای کار نمایان و برجسته آمده است و هنرمند یعنی کسی که در یکی از صنایع ظریف مثل نقاشی، موسیقی، تئاتر و … استاد باشد.

 

 

 

کارگاه های هنری جهاددانشگاهی بازارکار شامل موارد ذیل می باشد:


» عروسک های روسی
» نقاشی و چاپ روی پارچه