نقاشی و چاپ روی پارچه

آموزش های هنری به ویژه نقاشی و طراحی روی پارچه از آموزش های مورد علاقه و شایع در میان بانوان است. این آموزش ها نقش مهمی در خود اشتغالی و توسعه مشاغل خانگی دارد و می تواند برای زنان خانه دار و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های طراحی، هنری و گرافیک جذاب باشد.

برای نقاشی روی پارچه و لباس می توانید طرح مورد نظر را با دست کشیده یا از طریق کامپیوتر از عکس مورد نظر پرینت گرفته، سپس آن را روی پارچه منتقل کنید.

انواع مختلفی از رنگ پارچه و تکنیک های نقاشی روی لباس و پارچه وجود دارد که ممکن است در ابتدا برای هنرجو کمی گیج کننده باشد ولی آموزش های مهارتی مرکز آموزش بازارکار جهاد دانشگاهی همه این موارد را به شما آموزش می دهد.

این رشته ها با حضور هنرمندان موفق در بازار در این مرکز آموزش داده می شود.
 

 

 

............... ۱۰ ساعت.......................................... پنجشنبه........................................... ---....................................... جهاددانشگاهی

.............................................................. ساعت ۱۸:۰۰ - ۰۸:۰۰