خبرهای بازارکار

دوره هوش مذاکره نهم مهرماه در مرکز آموزش بازارکار برگزار می شود.

این دوره با هدف آشنایی کارشناسان با شیوه ها و تکنیک های مذاکره موفق برگزار می شود و مدرس آن خانم مهندس فرناز قورچیان است.

علاقمندان با شماره 66747747 مرکز آموزش بازارکار تماس حاصل نمایند

به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره معتبر جهاد دانشگاهی اعطا می شود.

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |