خبرهای بازارکار

مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی در شهرک های صنعتی شمس آباد حضور موفق و پررنگ آموزشی دارد.

به گزارش روابط عمومی این مرکز ، مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی این دوره ها را به سفارش شرکت شهرک های صنعتی استان تهران برگزار کرد.


بر اساس این گزارش چهار دوره "مدیریت شرایط اضطراری" توسط  استاد سید هادی حجازی، عارضه یابی و حل مساله توسط آقای اسدی، کنترل پروژه توسط آقای مهندس مجدیان و دوره قوانین ارزش افزوده توسط آقای غلامرضا توانایی در شهرک صنعتی شمس آباد برگزار شد.

گفتنی است مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی با شرکت شهرک های صنعتی استان تهران تفاهم نامه همکاری دارد.

در این دوره ها نزدیک به 80 نفر  در شهرک صنعتی شمس آباد آموزش دیدند.

کارفرمایان ارجمند می توانند در زمینه دوره های مختلف آموزشی مورد نیاز خود با شماره های 021-66747747 مرکز آموزش بازارکار تماس حاصل نمایند


 

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |