خبرهای بازارکار

همایش اجرا و گویندگی مرکز آموزشهای تخصصی بازارکار جهاددانشگاهی با حضور علاقه مندان اجرا از سراسر کشور در تاریخ سوم دی ماه در تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این همایش بیش از 80 نفر از استانهای سراسر کشور شرکت نمودند.
خانم فریبا علومی یزدی استاد برجسته آیین سخنوری و فن بیان و آقای دکتر سیدا رییس انجمن تقویت حافظه ایران در زمینه آیین سخنوری، اجرا و گویندگی، تقویت حافظه و تمرکز سخنرانی کردند.
مشروح گزارش این همایش در شماره آتی هفته نامه بازارکار منتشر خواهد شد.
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |