• 1

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

مفاهیم جامع حسابداری مالی

45

دوشنبه - چهارشنبه

16-19

3,300,000

ثبت نام

2

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

8

پنج شنبه

19-16

950,000

3

نرم افزار حسابداری مالی ( همکاران سیستم)

27

یک شنبه- سه شنبه

19-16

3,950,000

4

نرم افزار حسابداری ( سپیدار سیستم )

36

پنج شنبه

16-8

4,100,000

5

حسابداری با Excel

25

پنج شنبه

16-13

1,650,000

6

نرم افزار حسابداری ( هلو)

28

دوشنبه - چهارشنبه

19-16

4,130,000

7

قوانین ارزش افزوده

8

جمعه

16-8

950,000