• 1

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

مدیریت روابط عمومی

16

دوشنبه

15-19

1,700,000

ثبت نام

2

رفتار سازمانی

16

سه شنبه

15-19

1,450,000

3

اخلاق حرفه ای

16

یکشنبه

15-19

1,630,000

4

اصول و مبانی پدافند غیر عامل

16

دوشنبه

8-16

1,450,000

5

اصول و مبانی دفاع سایبری

24

دوشنبه

16-20

2,050,000

6

اصول و فنون آیین تشریفات و پذیرایی

12

سه شنبه

15-19

1,430,000

7

قوانین تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه

16

یکشنبه

15-19

1,570,000

8

مدیریت فروش و رفتار با مصرف کننده

8

یکشنبه

16-19

1,200,000

9

مدیریت موثر زمان

8

دوشنبه

16-19

1,200,000

10

مدیریت استراتژیک و سرمایه گذاری

8

دوشنبه

16-19

1,400,000

11

مدیریت دانش

8

سه شنبه

16-19

1,200,000

12

مدیریت استرس

8

یکشنبه

16-19

1,200,000

13

مدیریت عملکرد

8

یکشنبه

16-19

1,200,000

14

مدیریت مهندسی ارزش

8

دوشنبه

16-19

1,200,000

15

مدیریت کسب و کار خانگی

8

سه شنبه

16-19

1,200,000