• 1

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

مهارتهای هفتگانه ICDL

100

یکشنبه و سه شنبه (صبح)

13-8

4,300,000

ثبت نام

شنبه و چهار شنبه (عصر)

20-16:30

4,300,000

2

تربیت متخصص آمار گیر و نرم افزار SPSS

30

سه شنبه

13-16

2,100,000

3

3DS Max مقدماتی

30

یک شنبه

20-16

1,950,000

4

انیمیشن سازی با استفاده از 3DS Max

30

چهارشنبه

20-17

1,950,000

5

کارگاه آموزشی Photoshopو In Design

20

سه شنبه

13-8

1,900,000

6

AutoCAD مقدماتی

30

دوشنبه

20-16

1,950,000

7

زبان برنامه نویسی C

30

دوشنبه

20-16

2,100,000

8

زبان برنامه نویسی C++ شیء گرا

30

شنبه

20-16

2,100,000

9

زبان برنامه نویسی C#

45

چهارشنبه

20-16:30

3,450,000

10

ASP.Net با C#

45

پنج شنبه

16-12

3,450,000

11

طراحی صفحات وب (CSS,HTML,Java script,JQuery )

45

پنجشنبه

20-19

3,450,000