• آشپزی

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

آشنایی با راه اندازی کافی شاپ

30

شنبه و چهارشنبه

13-10

3,500,000

ثبت نام

2

آشنایی با سرو انواع فست فودها

30

پنجشنبه

14-10

3,500,000