• 1

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

آموزش مسئولان دفاتر ( منشی گری)

24

شنبه و چهارشنبه

16:30-19:30

2,100,000

ثبت نام

2

آیین نگارش و مکاتبات اداری

8

پنج شنبه

16-8

900,000

3

اصول قرارداد نویسی و مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

30

سه شنبه

20-16

3,200,000

4

مدیریت و خرید سفارشات خارجی

25

یک شنبه

19-15

2,200,000

5

تکنیک ها و روش های ترخیص کالا

8

پنج شنبه

16-8

1,150,000

6

متصدی دفاتر اسناد رسمی ( کار در دفترخانه )

40

پنج شنبه

19-14:30

3,300,000

7

دفتر یاری ( کار در دفتر خانه )

50

پنج شنبه

20-17

3,700,000

8

دوره جامع ویراستاری

60

یک شنبه – سه شنبه

19-15

5,400,000